Wpisy

zima w Bieszczadach

Rynek pracy w województwie podkarpackim kształtowany jest częściowo przez turystów, którzy niemal cały rok przybywają w góry, aby odpocząć od codziennych obowiązków. Liczne gospodarstwa agroturystyczne oraz pokoje dla przybyłych gości, są bardzo zyskowne dla ich właścicieli, zwłaszcza latem. A jak jest zimą? Czy w Bieszczadach da się również odpocząć podczas miesięcy, kiedy hale nie zachwycają zielenią, a długie spacery trzeba raczej odłożyć na później?

Atrakcje dla turystów w podkarpackim

Podkarpackie ma naprawdę wiele do zaoferowania swoim gościom. Mało kto przybywa tutaj do pracy – chyba, że potrzebuje ciszy i spokoju do wykonywania pracy zdalnej. Natomiast rynek pracy w podkarpackim nie jest łaskawy dla wszystkich przedsiębiorców – chyba, że ktoś zajmuje się branżą turystyczną i ma naprawdę bardzo dobry pomysł na biznes. Wiele osób zajmuje się tutaj rękodziełem, na które popyt odczuwa się niemal cały rok. Turyści tłumnie przybywający do hoteli i Spa również często spacerują po małych urokliwych wsiach, choćby w celu poszukiwań pięknych plenerów fotograficznych.

Pamiątki z Bieszczad są dzięki twórcom rękodzieła atrakcyjne niemal przez cały rok – również zimą można tu nabyć ciekawe prezenty świąteczne, a także smakołyki, które są dostępne tylko lokalnie. Zimą wiele osób znajdzie płatne zajęcie, o ile ma dobry pomysł i potrafi odnaleźć swoją niszę na rynku.

prognozy na 2019 r

Województwo podkarpackie notuje coraz większy wzrost gospodarczy w porównaniu do ubiegłych lat. Jest to spowodowane ogólną, coraz bardziej korzystną sytuacją w naszym kraju, a także wspieraniem inicjatyw związanych z innowacją regionu. Według zamierzeń Krajowego Funduszu Szkoleniowego, praca w podkarpackim jest coraz lepiej płatna, ale dla wyspecjalizowanych pracowników. Dlatego też warto kłaść nacisk na kształcenie ustawiczne. To ono wydaje się być kluczem do poprawy gospodarki nie tylko w województwie podkarpackim, ale również w całym kraju.

Plany na 2019 rok

Dla województwa podkarpackiego idealnym jest program, który wydobędzie potencjał województwa. Znaczy to, że osoby, które pozostają bezrobotne, będąc jednocześnie w wieku produkcyjnym, będą mogły się przekwalifikować. Ważne jest również likwidowanie barier dla osób niepełnosprawnych. Często powodują one niechęć i apatię u osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, ponieważ mają oni poczucie, że ich chęci do pracy nie są w żaden sposób ważne, bo pracodawcy wolą zatrudniać osoby w pełni zdrowe. Nic bardziej mylnego.

W województwie podkarpackim drzemie ogromny, niewykorzystany potencjał. Chodzi tu nie tylko o ogromne walory turystyczne, ale również o ilość osób w wieku produkcyjnym, które teoretycznie mogłyby rozpocząć starania o otwarcie własnego biznesu i tym samym stać się kolejnymi pracodawcami.

bezrobocie w drugiej połowie 2018 r.

Dane podawane przez Wojewódzki Urząd Pracy województwa podkarpackiego są bardzo optymistyczne. Pod koniec listopada 2018 roku, stopa bezrobocia w całym kraju zmniejszyła się do poziomu blisko 6%, co stanowi jeden z najlepszych wyników, biorą pod uwagę cały okres budowania gospodarki wolnorynkowej. Podobna sytuacja miała miejsce w województwie podkarpackim, gdzie bezrobocie rejestrowane na początku grudnia 2018 roku wynosiło ok. 8,6%. Oznacza to, że o pracę w podkarpackim nie jest już tak trudno jak w ubiegłych latach.

Problemy bezrobotnych w 2018 roku

Bez pracy w 2018 roku pozostawało blisko 80 tys. mieszkańców województwa podkarpackiego, co stanowi liczbę mniejszą o około 8 tys. osób w porównaniu z poprzednim rokiem. Najtrudniejszą sytuację mają w zasadzie osoby mające nieaktualne kwalifikacje zawodowe. Problem ten dotyczy zarówno osób biernych zawodowo, jak i długotrwale bezrobotnych. Watro również w tym miejscu wspomnieć o młodych osobach, spośród których ponad połowa przed 30 rokiem życia nie pracuje.

Jedna trzecia populacji w wieku produkcyjnym nie ma pracy, ale za to według danych wojewódzkiego urzędu pracy, od stycznia do listopada 2018 pracodawcy zgłosili tam przeszło 50 tys. ofert pracy. Co prawda jest to ponad 1000 ofert mniej niż w roku ubiegłym, jednak można powiedzieć, że praca w podkarpackim czeka na pracownika, nie odwrotnie.

prognozy rynek pracy

Rynek pracy województwa podkarpackiego idealnie wpisuje się w trendy obowiązujące w całym kraju. Jednym z nich jest tendencja do dominowania pracowników na rynku pracy, a nie zjawiska, które miało miejsce we wcześniejszych latach, gdzie to pracodawcy dyktowali warunki na lokalnych rynkach zatrudnienia.

Pracownicy na dobrej pozycji

W II połowie 2018 roku prognozowany jest dalszy rozwój trendu, wedle którego pracownicy mają być lepiej opłacani przez pracodawców oraz  mają być im przedstawiane znacznie lepsze oferty pracy. Nie jest to pozbawione sensu – w końcu przez wiele lat większość osób bała się utraty pracy, nie chcąc dochodzić swoich praw nawet w przypadku dość dużych nadużyć ze strony pracodawców.

Rynek pracy jest niezwykle zmienny i ewoluuje w miarę podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz inaugurowania nowych, długoterminowych inwestycji na terenie województwa podkarpackiego. Pracodawcy nauczyli się doceniać solidnych pracowników i traktować ich z większą rozwagą, dając szansę na rozwój oraz proponując wyższe zarobki niż w latach ubiegłych.

bezrobocie

W naszym kraju w ostatnim czasie obserwowany jest wzrost zatrudnienia niemal w każdym sektorze i każdym województwie. Dotyczy to również miejsc takich jak południe naszego kraju, które było we wcześniejszych latach skrzętnie omijanym regionem kraju, jako prawdopodobnie najmniej dochodowe i obdarzone najmniejszym potencjałem. Sytuacja zmienia się sukcesywnie w ostatnim czasie, co nie umyka uwadze obserwatorów rynku pracy.

Miejsca z najniższą stopą bezrobocia w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie cieszy się malejącą stopą bezrobocia, a najniższa w skali województwa, jest notowana w miastach Rzeszowie i Krośnie. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że w tych miejscach znajduje się najwięcej zakładów przemysłowych, a także jest to okolica, gdzie znajdują się największe uczelnie wyższe oraz szkoły policealne. Dostarczają one na bieżąco wykwalifikowanych pracowników niemal każdej branży.

Lekarstwem na bezrobocie oraz deficyty pracowników wydaje się być zatrudnianie osób zza wschodniej granicy, którzy chętnie przybywają do naszego kraju, aby pracować legalnie za o wiele wyższe wynagrodzenie, niż to proponowane w ich ojczystym kraju.

aktywizacja bezrobotnych

Tak jak wiele innych miejsc w Polsce, tak i województwo podkarpackie, może pochwalić się wieloma programami służącymi aktywizacji osób bezrobotnych. Są to różne formy szkoleń, przekwalifikowań oraz dotacji do własnych przedsiębiorstw. Każda z tych opcji jest dobra, o ile dostępne środki zostaną odpowiednio wykorzystane.

Praca na etacie lub na własną rękę

Województwo podkarpackie wciąż notuje wysokie bezrobocie, jednak nie jest ono tak drastyczne jak było to w poprzednich latach. Już w maju 2018 roku rynek pracy nieco ruszył z miejsca, proponując swoim pracownikom nowe miejsca pracy, które z pewnością przyjmą wielu pracowników pozostających długotrwale bezrobotnymi. Zadowoleni będą również Ci, którzy planują otworzyć własne firmy. Prawo pracy staje się coraz bardziej przyjazne dla młodych przedsiębiorców.

Można powiedzieć, że rynek pracy województwa podkarpackiego otworzył się na nowe możliwości. Nie jest to pozbawione prawdy, ponieważ rzeczywiście sytuacja wygląda coraz lepiej. Młodzi ludzie studiujący na uczelniach wyższych i uczący się w szkołach policealnych, chętniej niż w ubiegłych latach zostają na miejscu, aby rozpocząć karierę zawodową.

studia

Uniwersytety w województwie podkarpackim przeżywają obecnie dość duże oblężenie osób, które marzą o rozpoczęciu studiów na danym kierunku. Co ciekawe, obecnie w skali kraju da się zaobserwować pewne trendy, które wydają się być wyznacznikiem na ten i kolejny rok.

Filologie w natarciu

Co do popularnych kierunków studiów, podobnie jak np. na Uniwersytecie Warszawskim, dość dużą popularnością cieszą się filologie – nie tylko polska i angielska. Dużym zainteresowaniem potencjalnych studentów cieszą się również kierunki orientalne, takie jak np. filologia japońska. Zatrudnienie po nich jest niemal pewne, ponieważ rynek pracy nie nasycił się jeszcze specjalistami o tak interesującym wykształceniu. Nieco gorzej sprawa ma się z absolwentami równie popularnego kierunku, jakim jest prawo. Ktoś, kto ma bardzo wąską specjalizację, może napotkać na niemałe problemy w przypadku prób poszukiwania  zatrudnienia.

W poszukiwaniu złotego środka pomiędzy możliwościami zatrudnienia, a rozwojem swoich zainteresowań, studenci często decydują się na studiowanie kilku kierunków. Ma to sens, pod warunkiem, że nie są one od siebie diametralnie różne. Wówczas można napotkać na pewne trudności.

rynek pracy

Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020, ma między innymi za zadanie promowanie trwałego zatrudnienia oraz podnoszenia jego jakości. Działania związane z tym programem, wydają się być priorytetem dla wielu pracodawców, aby zmaksymalizować  zainteresowanie potencjalnych pracowników ofertą swojej firmy.

Rynek pracy dla pracownika

Trudno przeliczyć na pieniądze to, czego oczekują pracownicy od pracodawców. Nie chodzi tu tylko o pobory, ale również o atmosferę panującą w miejscu pracy oraz o perspektywy rozwoju, które daje praca w danym miejscu. To właśnie na tych aspektach powinni skupiać się pracodawcy, aby jak najpełniej realizować strategię wyżej wymienionego programu. Obecnie pracownicy dużo bardziej zdają sobie sprawę z tego, jakie prawa im przysługują. Są również bardziej wymagający, świadomi posiadanych umiejętności. Stanowi to wyzwanie dla pracodawców, niezależnie od miejsca w Polsce.

Rozwój rynku pracy województwa podkarpackiego zakłada również dostosowanie trybu zatrudnienia pracowników do ich aktualnej sytuacji życiowej w taki sposób, aby udało się wypracować pewną równowagę pomiędzy pracą, a czasem wolnym. Postulaty wydają się być nad wyraz interesujące i z pewnością wiele osób czeka na ich realizację.

trendy rynku pracy maj 2018

Województwo podkarpackie w kwietniu bieżącego roku mogło się pochwalić długo wyczekiwanym spadkiem stopy bezrobocia. Powstrzymany został również napływ osób bezrobotnych, co również poprawił ogólną sytuację na rynku pracy.

Spadek bezrobocia i szanse dla podkarpackiego

Choć statystyki rynku pracy w województwie podkarpackim nie wyglądają wciąż zbyt imponująco, nie można odmówić regionowi potencjału. Urząd pracy angażuje zarejestrowanych bezrobotnych nie tylko w prace interwencyjne, ale również w różnego rodzaju szkolenia, aby mogli oni stale podnosić swoje kwalifikacje. Dzięki temu istnieje szansa na znalezienie przez takie osoby zatrudnienia.

Trendy na maj przedstawiają się obiecująco, ponieważ wiele osób podejmuje prace sezonowe, których w województwie nie brakuje. Również wiele młodych osób udaje się w okresie wakacyjnym za granicę, również podejmując prace sezonowe. Zaskakująca jest pozycja młodych osób w rankingu osób bezrobotnych za kwiecień 2018 – największą grupę stanowią właśnie osoby do 25 roku życia. W tym zakresie w miesiącach wakacyjnych, statystyki również powinny ulec znacznej poprawie.

praca kobiety

W ostatnim czasie, kobiety stanowiły niemal połowę zarejestrowanych bezrobotnych w województwie podkarpackim. Ich sytuacja jest również o tyle trudna, że obecnie nie jest prowadzony żaden program skierowany bezpośrednio do nich, który choć trochę mógłby otworzyć nowe perspektywy przed Paniami poszukującymi pracy.

Długotrwałe bezrobocie kobiet

Niestety, część kobiet zarejestrowanych w urzędzie pracy, stanowią panie, które są bezrobotne około dwóch lat. Częściowo ich brak zatrudnienia związany był z poświęceniem się życiu rodzinnemu, jednak kolejna cześć z nich po prostu nie podejmowała legalnej pracy w przeciągu ostatnich lat, często pogłębiając szarą strefę. Czasem też ich brak zatrudnienia wynikał z niechęci pracodawców do zatrudniania np. młodych mam.

Sytuacja w całym województwie podkarpackim, nie jest zbyt korzystna dla poszukujących pracy, nie znaczy to jednak, że jest w jakimś stopniu nieodwracalna. Wystarczy kilka dobrze poprowadzonych programów aktywizacyjnych, aby pomóc długotrwale bezrobotnym kobietom, wejść na nowo na rynek pracy.