migracje w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie od pewnego czasu obserwuje niekorzystne zmiany w zakresie demografii. Starzenie się społeczeństwa widoczne w statystykach, ma dość niekorzystny wpływ na rynek pracy. O blisko 1% rocznie, wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 60 lat i więcej), przy jednoczesnym spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież w wieku 0 – 17 lat).

Konsekwencje dla rynku pracy w województwie podkarpackim

Wiążące się ze spadkiem liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zjawiska dla rynku pracy, nie są korzystne.  Zasoby ludzkie w województwie podkarpackim ulegną znacznemu zmniejszeniu. Od kilku lat ma tu również miejsce mobilne w sposób ujemny saldo migracji na pobyt stały. Wiele osób po zdobyciu wykształcenia wyjeżdża, aby zdobyć lepiej płatną pracę. Ma to niekorzystny wpływ na gospodarkę oraz lokalne kadry. Transfer wiedzy i innowacji poza województwo, prowadzi do ustania rozwoju.

Wymienione konsekwencje dla rynku pracy w województwie podkarpackim, powinny stać się powodem dyskusji i przemyśleń dla osób decydujących o dysponowaniu funduszami unijnymi, przeznaczonymi na rozwój regionów. Może warto przemyśleć strategię, która zachęciłaby młode osoby, do pozostania na miejscu tuż po zakończeniu edukacji.

wykształcenie mieszkańców województwa podkarpackiego

Wydaje się być zatrważającym fakt, że w 2004 roku, ledwie 9% mieszkańców Podkarpacia powyżej 15 roku życia, miało wykształcenie wyższe. W 2009 roku, ilość znacznie się zwiększyła, ponieważ wzrosła do 15%. To zdecydowanie pozytywnie rokuje.

Tradycyjny podział ról

W poprzednich latach można było również zaobserwować trend, iż to mężczyźni podejmują pracę zawodową, a panie zapewne zostają w domu z dziećmi. Zdecydowana większość nie ma wykształcenia wyższego, tak więc i paniom z pewnością trudniej znaleźć zatrudnienie na tyle opłacalne, aby pozwolić sobie na posłanie dziecka do przedszkola lub wynajęcie dla niego opiekunki.

To smutne, że panie swego czasu niezbyt dobrze odnajdowały się na rynku pracy, mimo swojego młodego wieku. To duża strata dla pracodawcy, gdy nie ma w swojej załodze zbyt wielu młodych osób. To zawsze niesamowita energia i kreatywność, która przekłada się na znakomite efekty w pracy. Warto byłoby więc wdrożyć w województwie podkarpackim programy, mające na celu aktywizację zawodową pań oraz uświadomienie im konieczności kształcenia.

młode podkarpacie

Większości osób województwo podkarpackie kojarzy się z Bieszczadami, Rzeszowem i siatkówką. Skojarzenia miłe i ciekawe. Mało osób jednak wie, że to również jeden z regionów, gdzie najliczniejszą grupę mieszkańców, stanowią osoby w wieku 20 – 29 lat. Jest to obszar o stosunkowo młodej populacji. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią tu około 23%, co jest najwyższym odsetkiem w kraju.

Młody kapitał ludzki

W dobie starzenia się społeczeństwa, województwo podkarpackie stanowi ewenement na skalę kraju. To bardzo pozytywne zjawisko, które z pewnością jeszcze przez pewien czas utrzyma swój poziom. Co ciekawe, większość ludności zamieszkuje tereny pozamiejskie. Być może nie powinno to dziwić: klimat i wspaniałe widoki sprzyjają osiedlaniu się z dala od zgiełku miasta.

Warto byłoby w jakiś sposób zatrzymać młodych ludzi na terenie województwa. Być może powstawanie nowych zakładów pracy, rozwój szkolnictwa wyższego oraz poprawa w sferze zarobków utwierdziłaby mieszkańców w decyzji pozostania na Podkarpaciu. Warto próbować, ponieważ młode społeczeństwo to decydujący czynnik przy generowaniu przyrostu naturalnego, który również jest niezwykle cenny dla naszej gospodarki.