bezrobocie

W naszym kraju w ostatnim czasie obserwowany jest wzrost zatrudnienia niemal w każdym sektorze i każdym województwie. Dotyczy to również miejsc takich jak południe naszego kraju, które było we wcześniejszych latach skrzętnie omijanym regionem kraju, jako prawdopodobnie najmniej dochodowe i obdarzone najmniejszym potencjałem. Sytuacja zmienia się sukcesywnie w ostatnim czasie, co nie umyka uwadze obserwatorów rynku pracy.

Miejsca z najniższą stopą bezrobocia w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie cieszy się malejącą stopą bezrobocia, a najniższa w skali województwa, jest notowana w miastach Rzeszowie i Krośnie. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że w tych miejscach znajduje się najwięcej zakładów przemysłowych, a także jest to okolica, gdzie znajdują się największe uczelnie wyższe oraz szkoły policealne. Dostarczają one na bieżąco wykwalifikowanych pracowników niemal każdej branży.

Lekarstwem na bezrobocie oraz deficyty pracowników wydaje się być zatrudnianie osób zza wschodniej granicy, którzy chętnie przybywają do naszego kraju, aby pracować legalnie za o wiele wyższe wynagrodzenie, niż to proponowane w ich ojczystym kraju.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.