rynek pracy

Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020, ma między innymi za zadanie promowanie trwałego zatrudnienia oraz podnoszenia jego jakości. Działania związane z tym programem, wydają się być priorytetem dla wielu pracodawców, aby zmaksymalizować  zainteresowanie potencjalnych pracowników ofertą swojej firmy.

Rynek pracy dla pracownika

Trudno przeliczyć na pieniądze to, czego oczekują pracownicy od pracodawców. Nie chodzi tu tylko o pobory, ale również o atmosferę panującą w miejscu pracy oraz o perspektywy rozwoju, które daje praca w danym miejscu. To właśnie na tych aspektach powinni skupiać się pracodawcy, aby jak najpełniej realizować strategię wyżej wymienionego programu. Obecnie pracownicy dużo bardziej zdają sobie sprawę z tego, jakie prawa im przysługują. Są również bardziej wymagający, świadomi posiadanych umiejętności. Stanowi to wyzwanie dla pracodawców, niezależnie od miejsca w Polsce.

Rozwój rynku pracy województwa podkarpackiego zakłada również dostosowanie trybu zatrudnienia pracowników do ich aktualnej sytuacji życiowej w taki sposób, aby udało się wypracować pewną równowagę pomiędzy pracą, a czasem wolnym. Postulaty wydają się być nad wyraz interesujące i z pewnością wiele osób czeka na ich realizację.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *