W Polsce prawie 2,4 miliona osób codziennie wyjeżdża co najmniej poza granice swojej gminy by dojechać do miejsca pracy. Jak wynika z badań GUS, województwo podkarpackie charakteryzuje się największym udziałem osób dojeżdżających do pracy w ogólnej liczbie pracowników. Szacuje się, że aż co trzeci zatrudniony mieszkaniec regionu jest zmuszony regularnie dojeżdżać do pracy. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka – od niskiego zagęszczenia ludności, przez nierównomierność lokalizacji głównych ośrodków miejskich aż po indywidualne preferencje i przyzwyczajenia.migracja zarobkowa

Migracje zawodowe w województwie podkarpackim nie ograniczają się jednak tylko do migracji czasowej, uwzględniającej codzienny dojazd do pracy i powrót do domu. Zjawisko to ma coraz częściej zasięg międzypowiatowy, a także międzywojewódzki. Jak pokazują badania, większość z podkarpackich powiatów jest regionami odpływowymi,  z których, w poszukiwaniu zawodowego szczęścia, wyjeżdża coraz więcej osób. Wśród opuszczających granice rodzinnej gminy i miejscowości przeważają ludzie młodzi, motywowani względami edukacyjnymi i finansowymi. Ponadto, coraz powszechniej na emigrację zawodową decydują się osoby wysokowykwalifikowane, dla których miejsc pracy albo nie ma, albo istnieją wyłącznie stanowiska poniżej ich umiejętności i oczekiwań. Głównymi przyczynami wyjazdów są problemy ze znalezieniem zatrudnienia oraz niezadowalający poziom wynagrodzenia. Do tego często dochodzi kwestia dodatkowych benefitów i premii, nierzadko gwarantowanych przez nowoczesne firmy działających na terenie największych miast, stref ekonomicznych i parków przemysłowych. Tym, co w przeważającej liczbie przypadków trzyma dane osoby na miejscu jest sentyment do rodzinnych stron, przywiązanie do nieruchomości, zobowiązania rodzinne oraz lokalny patriotyzm.

Do ponadlokalnych ośrodków przyciągających rzesze pracowników z odległości większych niż kilkanaście kilometrów należą największe miasta województwa: Rzeszów, Dębica, Mielec, Stalowa Wola, Jarosław, Krosno i Sanok. Wśród innych miast Polski, cieszących się największą popularnością wśród mieszkańców Podkarpacia, niezaprzeczalny prym wiedzie Warszawa. Drugim, chętnie wybieranym miastem jest Kraków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *