Jak pokazują dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, sytuacja na podkarpackim rynku pracy, w porównaniu z innymi województwami Polski, nie przedstawia się najkorzystniej. Pod względem wysokości stopy bezrobocia, wynoszącej aktualnie 17%, województwo zajmuje 13 pozycję wśród 16 województw RP. Niestety, nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja ta miała w najbliższym czasie ulec poprawie.podkarpacki rynek pracy

Na 163 tysięcy bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich urzędach pracy w województwie, blisko 82 tysiące stanowią mężczyźni. Do regionów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie podkarpackim należą powiaty: niżański (25,8%), brzozowski (24,9%), bieszczadzki (24,6%) i strzyżowski (24,1%). Najniższy procentowy udział osób bezrobotnych występuje w Krośnie (8,6%) i w Rzeszowie (8,6%), a także w powiecie sanockim (13,9%) i mieleckim (14%).

Powiaty cechujące się najwyższym odsetkiem bezrobotnych to regiony nacechowane turystycznie, na obszarze których nie istnieją żadne większe zakłady produkcyjne i przemysłowe, których gospodarka opiera się głównie na produkcji rolniczej, a przemysł ogranicza się do niewielkich zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Na obszarach o mniejszym poziomie bezrobocia występuje przynajmniej kilka dużych przedsiębiorstw, oferujących miejsca pracy dla lokalnej społeczności. Są to głównie zakłady produkcyjne i przemysłowe.

Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym głównie osoby długotrwale bezrobotne. Pod względem wykształcenia zawodowego wśród osób bezrobotnych przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz osoby bez wykształcenia. W nieco lepszej sytuacji są osoby wykwalifikowane, dla których znalezienie pracy jest dużo łatwiejsze, jednak często są to stanowiska poniżej ich umiejętności i oczekiwań zawodowych oraz finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *