Wpisy

praca podkarpackie
Dębica to miasto i gmina w zachodniej części województwa podkarpackiego, oddalone od Rzeszowa o 46 km. Dębica to także siedziba powiatu dębickiego, leżąca nad rzeką Wisłoką, na północnym skraju Pogórza Strzyżowskiego. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym Podkarpacia, znane m.in. z fabryki opon czy rowerów Arkus. Dębica zajmuje powierzchnię 34 km2, a liczba jej mieszkańców to 47 tysięcy. Powiat dębicki charakteryzuje się jednym z najniższych udziałem osób bezrobotnych w regionalnej strukturze zatrudnienia. Według danych statystycznych na koniec stycznia 2013 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 14,3%, przy czym w samej Dębicy była jeszcze niższa. Dominującymi elementami dębickiej gospodarki są przemysł, handel...
praca podkarpackie
Stopa bezrobocia powiatu kolbuszowskiego na tle innych powiatów województwa podkarpackiego kształtuje się na średnim poziomie. Pod koniec stycznia 2013r. udział osób bezrobotnych wśród wszystkich osób aktywnych ekonomicznie w regionie wynosił 17,5% czyli o 0,5% więcej niż w województwie i o 3,3% więcej niż w całej Polsce. Siedzibą powiatu kolbuszowskiego jest Kolbuszowa – nieduże miasto położone w północno-zachodniej części województwa, nad rzeką Nil, na płaskowyżu Kotliny Sandomierskiej na skraju Puszczy Sandomierskiej. Według danych UMIG Kolbuszowa z 31 grudnia 2011 miasto liczyło 9446 mieszkańców, a jego powierzchnia to 7,5 km2. Kolbuszowa jest jedynym ośrodkiem miejskim rolniczego powiatu kolbuszowskiego, stąd gospodarka powiatu zależy...