bezrobocie w drugiej połowie 2018 r.

Dane podawane przez Wojewódzki Urząd Pracy województwa podkarpackiego są bardzo optymistyczne. Pod koniec listopada 2018 roku, stopa bezrobocia w całym kraju zmniejszyła się do poziomu blisko 6%, co stanowi jeden z najlepszych wyników, biorą pod uwagę cały okres budowania gospodarki wolnorynkowej. Podobna sytuacja miała miejsce w województwie podkarpackim, gdzie bezrobocie rejestrowane na początku grudnia 2018 roku wynosiło ok. 8,6%. Oznacza to, że o pracę w podkarpackim nie jest już tak trudno jak w ubiegłych latach.

Problemy bezrobotnych w 2018 roku

Bez pracy w 2018 roku pozostawało blisko 80 tys. mieszkańców województwa podkarpackiego, co stanowi liczbę mniejszą o około 8 tys. osób w porównaniu z poprzednim rokiem. Najtrudniejszą sytuację mają w zasadzie osoby mające nieaktualne kwalifikacje zawodowe. Problem ten dotyczy zarówno osób biernych zawodowo, jak i długotrwale bezrobotnych. Watro również w tym miejscu wspomnieć o młodych osobach, spośród których ponad połowa przed 30 rokiem życia nie pracuje.

Jedna trzecia populacji w wieku produkcyjnym nie ma pracy, ale za to według danych wojewódzkiego urzędu pracy, od stycznia do listopada 2018 pracodawcy zgłosili tam przeszło 50 tys. ofert pracy. Co prawda jest to ponad 1000 ofert mniej niż w roku ubiegłym, jednak można powiedzieć, że praca w podkarpackim czeka na pracownika, nie odwrotnie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *