praca podkarpackie
Mielec to miasto w województwie podkarpackim, położone w jego zachodniej części, 55 km od Rzeszowa w kierunku północno-zachodnim. Mielec jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu mieleckiego. Położone jest w dolinie rzeki Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej. Mielec należy do Związku Miast Polskich, liczy 61,5 tysiąca mieszkańców i ma powierzchnię 46,9 km². Powiat mielecki, na tle innych regionów województwa podkarpackiego wyróżnia się jedną z najniższych stóp bezrobocia. W styczniu 2013 r. wynosiła ona zaledwie 14%, czyli o 3% mniej niż w województwie i o 0,2% mniej niż w całej Polsce. Sytuacja ta wynika bezpośrednio z faktu, że Mielec jest jednym z najważniejszych ośrodków...
praca podkarpackie
Miasto Tarnobrzeg (Praca Tarnobrzeg) jest miastem na prawach powiatu i jednocześnie siedzibą powiatu tarnobrzeskiego. Położone jest ono w północnej części województwa podkarpackiego, na prawym brzegu Wisły, na pograniczu Równiny Tarnobrzeskiej i Niziny Nadwiślańskiej. Co ciekawe, Tarnobrzeg administracyjnie graniczy bezpośrednio z Sandomierzem, leżącym na lewym brzegu Wisły i przynależącym już do województwa świętokrzyskiego. Tarnobrzeg zamieszkały jest przez 48,7 tysięcy osób, a jego powierzchnia wynosi 84 km2. Przez wiele lat ważną rolę w tarnobrzeskiej gospodarce odgrywał przemysł siarkowy, jednak ze względu na nieopłacalność inwestycji wszystkie kopalnie siarki zostały zamknięte. Aby uchronić się przed niekorzystnymi skutkami likwidacji wielu miejsc pracy, w Tarnobrzegu utworzona...
praca podkarpackie
Brzozów to niewielkie miasto położone 40 km od Rzeszowa w linii prostej w kierunku południowym. Jest ono miastem powiatowym, siedzibą powiatu brzozowskiego, cechującego się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie. Populacja miasta wynosi 7,8 tysiąca mieszkańców, a powierzchnia przez nie zajmowana to 11,5 km2. Geograficznie Brzozów położony jest centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą, w Euroregionie Karpackim. Jak wspomniano wcześniej, powiat brzozowski charakteryzuje się bardzo dużym udziałem procentowym osób bezrobotnych Praca Brzozów. Na koniec stycznia 2013 r. w PUP w Brzozowie zarejestrowanych było blisko 7,7 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 24,9% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie. Tak wysoka...
praca podkarpackie
Krosno jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu krośnieńskiego, położonym w południowej części województwa podkarpackiego. Od stolicy województwa – Rzeczowa dzieli je odległość 55 km w kierunku południowo-zachodnim. Krosno zajmuje powierzchnię 43,5 km2, a jego populacja wynosi 47 tysięcy osób. Co ciekawe, miasto znajduje się w Euroregionie Karpackim, w skład którego wchodzą przygraniczne tereny Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii. Stopa bezrobocia w powiecie krośnieńskich jest wyższa niż w całym województwie o 2,5% i wynosi 19,5% (dane z końca stycznia 2013r.). W Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec stycznia 2013r. zarejestrowanych było 2714 bezrobotnych z Krosna i 7677 bezrobotnych z całego powiatu. Pod...