praca podkarpackie
Brzozów to niewielkie miasto położone 40 km od Rzeszowa w linii prostej w kierunku południowym. Jest ono miastem powiatowym, siedzibą powiatu brzozowskiego, cechującego się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie. Populacja miasta wynosi 7,8 tysiąca mieszkańców, a powierzchnia przez nie zajmowana to 11,5 km2. Geograficznie Brzozów położony jest centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą, w Euroregionie Karpackim. Jak wspomniano wcześniej, powiat brzozowski charakteryzuje się bardzo dużym udziałem procentowym osób bezrobotnych Praca Brzozów. Na koniec stycznia 2013 r. w PUP w Brzozowie zarejestrowanych było blisko 7,7 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 24,9% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie. Tak wysoka...
praca podkarpackie
Krosno jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu krośnieńskiego, położonym w południowej części województwa podkarpackiego. Od stolicy województwa – Rzeczowa dzieli je odległość 55 km w kierunku południowo-zachodnim. Krosno zajmuje powierzchnię 43,5 km2, a jego populacja wynosi 47 tysięcy osób. Co ciekawe, miasto znajduje się w Euroregionie Karpackim, w skład którego wchodzą przygraniczne tereny Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii. Stopa bezrobocia w powiecie krośnieńskich jest wyższa niż w całym województwie o 2,5% i wynosi 19,5% (dane z końca stycznia 2013r.). W Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec stycznia 2013r. zarejestrowanych było 2714 bezrobotnych z Krosna i 7677 bezrobotnych z całego powiatu. Pod...