praca podkarpackie

Brzozów to niewielkie miasto położone 40 km od Rzeszowa w linii prostej w kierunku południowym. Jest ono miastem powiatowym, siedzibą powiatu brzozowskiego, cechującego się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie. Populacja miasta wynosi 7,8 tysiąca mieszkańców, a powierzchnia przez nie zajmowana to 11,5 km2. Geograficznie Brzozów położony jest centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą, w Euroregionie Karpackim.

Jak wspomniano wcześniej, powiat brzozowski charakteryzuje się bardzo dużym udziałem procentowym osób bezrobotnych Praca Brzozów. Na koniec stycznia 2013 r. w PUP w Brzozowie zarejestrowanych było blisko 7,7 tysiąca bezrobotnych, co stanowi 24,9% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie. Tak wysoka stopa bezrobocia wynika zapewne z faktu, że powiat brzozowski jest regionem typowo rolniczym, a Brzozów stanowi jedyny jego miejski ośrodek, pełniący funkcje handlowe, usługowe, kulturalne i edukacyjne regionu.

Oprócz rolnictwa, główną branżą gospodarki w rejonie brzozowskim jest przemysł wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, który jest realizowany przez Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu. W mieście rozwija się też przemysł rolno-spożywczy , drzewny, a także drobny przemysł tekstylny, reprezentowany przez „Grupę Koronki” S.A., produkującą koronki klockowe, a także odzież damską, firany, zasłony, obrusy, serwety i inne elementy galanterii wykonane z koronki. Do głównych zakładów pracy w regionie należą ponadto firmy przemysłu drzewnego „Polikat” i „Holmar”, zakład przemysłu spożywczego „Gran-Pik”, zakład tworzyw sztucznych „ArtGos”, huta szkła „KAMa” oraz firma handlowa „Alta”.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *