praca podkarpackie

Powiat niżański, z siedzibą w piętnastotysięcznym mieście Nisko, jest powiatem województwa podkarpackiego o najwyższym odsetku osób bezrobotnych w stosunku do wszystkich czynnych ekonomicznie osób w regionie. W styczniu 2013 r. stopa bezrobocia w powiecie była wyższa o prawie 9 procent od średniej stopy w województwie i kształtowała się na poziomie 25,8% Praca Nisko. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele takich zawodów jak: sprzedawca, ślusarz, krawiec, technik ekonomista, murarz, technik mechanik, robotnik budowlany i kucharz. Do zawodów, na jakie występuje największe zapotrzebowanie w tym regionie należą: technik prac biurowych, robotnik gospodarczy, monter obrabiarek, przedstawiciel handlowy, stolarz i magazynier.

Nisko położone jest w północnej części województwa podkarpackiego, nad rzeką San. Od północnego-zachodu graniczy ze Stalową Wolą. Powierzchnia miasta wynosi 60 km2.

Gospodarka powiatu niżańskiego w dużej mierze oparta jest na rolnictwie, ponieważ użytki rolne stanowią ponad 50% powierzchni całego powiatu. Ważnym elementem niżańskiego rolnictwa jest produkcja wikliny. W mieście króluje przemysł rolno-spożywczy, budowlany, meblowy i wikliniarski. Aktualnie działalność gospodarczą prowadzi ponad 2800 podmiotów, z których większość stanowią małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 5 osób. Co ciekawe, w mieście funkcjonuje ponad 120 zakładów wytwarzających produkty z wikliny.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *