praca podkarpackie

Strzyżów jest jedynym ośrodkiem miejskim nacechowanego rolniczo powiatu strzyżowskiego i stanowi jego zaplecze handlowo-usługowe. Miasto znajduje się w centralnej części województwa podkarpackiego, 30 km od stolicy województwa w kierunku południowo-zachodnim.

Bliska odległość od Rzeszowa nie odgrywa  znaczącej roli w strzyżowskim rynku pracy, ponieważ powiat ten charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w regionie Praca Strzyżów. W styczniu 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 6,7 tysiąca bezrobotnych, co stanowi blisko jedną czwartą aktywnych ekonomicznie mieszkańców powiatu. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby długotrwale pozostające bez pracy oraz osoby bez średniego wykształcenia.

Typowo rolniczy charakter powiatu oraz niewielki rozmiar miasta ( jego populacja to zaledwie 8,7 tysiąca mieszkańców) sprawiają, że gospodarka Strzyżowa opiera się głównie na handlu, usługach, przemyśle rolno-spożywczym oraz budowlanym. Jak pokazują analizy PUP, w regionie Strzyżowa najmniejszy problem ze znalezieniem pracy mają doradcy finansowi i inwestycyjni, programiści, pracownicy administracji, rzemieślnicy, kierowcy i operatorzy wózków jezdniowych. Stosunkowo łatwo otrzymać pracę mogą też pracownicy fizyczni: sprzątaczki, pracownicy gospodarczy czy budowlańcy.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *