migracje w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie od pewnego czasu obserwuje niekorzystne zmiany w zakresie demografii. Starzenie się społeczeństwa widoczne w statystykach, ma dość niekorzystny wpływ na rynek pracy. O blisko 1% rocznie, wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 60 lat i więcej), przy jednoczesnym spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież w wieku 0 – 17 lat).

Konsekwencje dla rynku pracy w województwie podkarpackim

Wiążące się ze spadkiem liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zjawiska dla rynku pracy, nie są korzystne.  Zasoby ludzkie w województwie podkarpackim ulegną znacznemu zmniejszeniu. Od kilku lat ma tu również miejsce mobilne w sposób ujemny saldo migracji na pobyt stały. Wiele osób po zdobyciu wykształcenia wyjeżdża, aby zdobyć lepiej płatną pracę. Ma to niekorzystny wpływ na gospodarkę oraz lokalne kadry. Transfer wiedzy i innowacji poza województwo, prowadzi do ustania rozwoju.

Wymienione konsekwencje dla rynku pracy w województwie podkarpackim, powinny stać się powodem dyskusji i przemyśleń dla osób decydujących o dysponowaniu funduszami unijnymi, przeznaczonymi na rozwój regionów. Może warto przemyśleć strategię, która zachęciłaby młode osoby, do pozostania na miejscu tuż po zakończeniu edukacji.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *