Województwo podkarpackie od pewnego czasu obserwuje niekorzystne zmiany w zakresie demografii. Starzenie się społeczeństwa widoczne w statystykach, ma dość niekorzystny wpływ na rynek pracy. O blisko 1% rocznie, wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 60 lat i więcej), przy jednoczesnym spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież w wieku 0 – 17 lat).

Konsekwencje dla rynku pracy w województwie podkarpackim

Wiążące się ze spadkiem liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zjawiska dla rynku pracy, nie są korzystne.  Zasoby ludzkie w województwie podkarpackim ulegną znacznemu zmniejszeniu. Od kilku lat ma tu również miejsce mobilne w sposób ujemny saldo migracji na pobyt stały. Wiele osób po zdobyciu wykształcenia wyjeżdża, aby zdobyć lepiej płatną pracę. Ma to niekorzystny wpływ na gospodarkę oraz lokalne kadry. Transfer wiedzy i innowacji poza województwo, prowadzi do ustania rozwoju.

Wymienione konsekwencje dla rynku pracy w województwie podkarpackim, powinny stać się powodem dyskusji i przemyśleń dla osób decydujących o dysponowaniu funduszami unijnymi, przeznaczonymi na rozwój regionów. Może warto przemyśleć strategię, która zachęciłaby młode osoby, do pozostania na miejscu tuż po zakończeniu edukacji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *