rynek pracy województwa podkarpackiego

Województwo podkarpackie to miejsce z najniższym PKB w skali kraju. Zdecydowana większość osób zamieszkuje tereny wiejskie (blisko 60%).  Centrum regionu – Rzeszów, to zamieszkałe przez blisko 200 tys. osób miasto, będące ośrodkiem handlowo – usługowym. Wysoko rozwinięty jest tu również przemysł, natomiast głównym rodzajem działalności gospodarczej jest handel – hurtowy i detaliczny. Tuż za nim plasuje się budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz działalność profesjonalna i techniczna.

Miejsca pracy w województwie podkarpackim

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, bezrobocie w województwie podkarpackim, powinno przejąć tendencję, która ma miejsce od pewnego czasu w skali całego kraju – powinno ulec znacznemu zmniejszeniu. Dane z końca 2016 roku wskazują, że w urzędach pracy zostało zarejestrowanych o ok. 13 tysięcy mniej bezrobotnych, niż w roku poprzednim, tak więc rynek pracy dotykają korzystne zmiany. Ta tendencja powinna stosunkowo długo się utrzymać, ponieważ województwo stale się rozwija. Tworzą się nowe miejsca pracy, a obecnie najchętniej poszukiwani są technicy, specjaliści oraz personel średniego szczebla. Daje to nadzieję na satysfakcjonujące zatrudnienie osobom o dość niskich kwalifikacjach.

Nawet w miejscach o tak wysokiej stopie bezrobocia, mogą zajść pozytywne  zmiany. Formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych wydają się przynosić oczekiwany skutek. Również wzrost przedsiębiorczości mieszkańców nie jest tu bez znaczenia. Wszystkie czynniki wskazują na uzasadnione, pozytywne prognozy na przyszłość. Jak zawsze, wszystko leży w rękach mieszkańców – czy skorzystają z pozytywnej koniunktury, czy po chwilowej poprawie sytuacji, znów dojdzie do impasu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.