młode podkarpacie

Większości osób województwo podkarpackie kojarzy się z Bieszczadami, Rzeszowem i siatkówką. Skojarzenia miłe i ciekawe. Mało osób jednak wie, że to również jeden z regionów, gdzie najliczniejszą grupę mieszkańców, stanowią osoby w wieku 20 – 29 lat. Jest to obszar o stosunkowo młodej populacji. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią tu około 23%, co jest najwyższym odsetkiem w kraju.

Młody kapitał ludzki

W dobie starzenia się społeczeństwa, województwo podkarpackie stanowi ewenement na skalę kraju. To bardzo pozytywne zjawisko, które z pewnością jeszcze przez pewien czas utrzyma swój poziom. Co ciekawe, większość ludności zamieszkuje tereny pozamiejskie. Być może nie powinno to dziwić: klimat i wspaniałe widoki sprzyjają osiedlaniu się z dala od zgiełku miasta.

Warto byłoby w jakiś sposób zatrzymać młodych ludzi na terenie województwa. Być może powstawanie nowych zakładów pracy, rozwój szkolnictwa wyższego oraz poprawa w sferze zarobków utwierdziłaby mieszkańców w decyzji pozostania na Podkarpaciu. Warto próbować, ponieważ młode społeczeństwo to decydujący czynnik przy generowaniu przyrostu naturalnego, który również jest niezwykle cenny dla naszej gospodarki.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *