trendy rynku pracy maj 2018

Województwo podkarpackie w kwietniu bieżącego roku mogło się pochwalić długo wyczekiwanym spadkiem stopy bezrobocia. Powstrzymany został również napływ osób bezrobotnych, co również poprawił ogólną sytuację na rynku pracy.

Spadek bezrobocia i szanse dla podkarpackiego

Choć statystyki rynku pracy w województwie podkarpackim nie wyglądają wciąż zbyt imponująco, nie można odmówić regionowi potencjału. Urząd pracy angażuje zarejestrowanych bezrobotnych nie tylko w prace interwencyjne, ale również w różnego rodzaju szkolenia, aby mogli oni stale podnosić swoje kwalifikacje. Dzięki temu istnieje szansa na znalezienie przez takie osoby zatrudnienia.

Trendy na maj przedstawiają się obiecująco, ponieważ wiele osób podejmuje prace sezonowe, których w województwie nie brakuje. Również wiele młodych osób udaje się w okresie wakacyjnym za granicę, również podejmując prace sezonowe. Zaskakująca jest pozycja młodych osób w rankingu osób bezrobotnych za kwiecień 2018 – największą grupę stanowią właśnie osoby do 25 roku życia. W tym zakresie w miesiącach wakacyjnych, statystyki również powinny ulec znacznej poprawie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *