praca kobiety

W ostatnim czasie, kobiety stanowiły niemal połowę zarejestrowanych bezrobotnych w województwie podkarpackim. Ich sytuacja jest również o tyle trudna, że obecnie nie jest prowadzony żaden program skierowany bezpośrednio do nich, który choć trochę mógłby otworzyć nowe perspektywy przed Paniami poszukującymi pracy.

Długotrwałe bezrobocie kobiet

Niestety, część kobiet zarejestrowanych w urzędzie pracy, stanowią panie, które są bezrobotne około dwóch lat. Częściowo ich brak zatrudnienia związany był z poświęceniem się życiu rodzinnemu, jednak kolejna cześć z nich po prostu nie podejmowała legalnej pracy w przeciągu ostatnich lat, często pogłębiając szarą strefę. Czasem też ich brak zatrudnienia wynikał z niechęci pracodawców do zatrudniania np. młodych mam.

Sytuacja w całym województwie podkarpackim, nie jest zbyt korzystna dla poszukujących pracy, nie znaczy to jednak, że jest w jakimś stopniu nieodwracalna. Wystarczy kilka dobrze poprowadzonych programów aktywizacyjnych, aby pomóc długotrwale bezrobotnym kobietom, wejść na nowo na rynek pracy.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *