projekt przez aktywność do zatrudnienia

Jednym z głównych celów dla województwa podkarpackiego na 2018 rok, jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej ludności. Bardzo pomocne w osiągnięciu pożądanego stanu, są zwykle różnorodne programy aktywizujące bezrobotnych. Jednym z nich jest program „Przez aktywność do zatrudnienia”.

Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie „Przez aktywność do zatrudnienia”

Projekt „Przez aktywność do zatrudnienia”, skierowany jest do kobiet, które z różnych przyczyn nie mogą znaleźć swojego miejsca na rynku pracy. Program ma im w tym pomóc, między innymi poprzez podniesienie kwalifikacji uczestniczek do wymagań rynku pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego umożliwiającego powrót lub wejście na rynek pracy i co najważniejsze -wzrost motywacji do wyżej wymienionych działań.

Każdy z programów ma za zadanie takie zarządzanie zasobami ludzkimi, aby możliwe było ich maksymalne wykorzystanie, przy osiągnięciu jak największych korzyści przez osoby poszukujące pracy. Nie chodzi tu o podawanie gotowych rozwiązań, lecz o pobudzenie kreatywności oraz chęci samodzielnych poszukiwań swojej drogi życiowej przez panie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *