praca podkarpackie

Przemyśl jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem województwa podkarpackiego i zarazem jednym z najstarszych miast Polski. Jego przygraniczne położenie (14 km od granicy z Ukrainą) sprawia, że miasto stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny i transportowy. Przemyśl jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą władz powiaty przemyskiego. Powierzchnia miasta wynosi 47 km2, a jego populacja to 65 tysięcy osób.

Przemyśl jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, przemysłowym i transportowym regionu, jednak poziom bezrobocia w mieście i okolicach odbiega od oczekiwanego. Zarówno w powiecie przemyskim jak i samym mieście Przemyśl wysokość stopy bezrobocia przekracza wartość średnią dla całego województwa podkarpackiego i wynosi odpowiednio 18,4% w mieście i 21,3% w powiecie. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety.

Niekorzystna sytuacja w strukturze zatrudnienia w powiecie przemyskim wynika z faktu, że Przemyśl jest jedynym ośrodkiem miejskim tego regionu, a gospodarka pozostałych obszarów opiera się w przeważającej części na rolnictwie, które nie zaspokaja zapotrzebowania na miejsca pracy dla okolicznej ludności. W mieście zarejestrowanych jest ponad 6000 podmiotów gospodarczych, wśród których zaledwie 80 to duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 osób. W mieście rozwija się przemysł rolno-spożywczy, przemysł drzewny (Zakłady Płyt Pilśniowych „Fibris”), mechaniczny i automatyki przemysłowej („Polna”, „Fanina”), kosmetyczny („Inglot”) oraz włókienniczy („Sanwil”). Ponadto w Przemyślu działa także wytwórnia farb i pomocy szkolnych Pollena Astra. Oferty pracy przeznaczone dla osób poszukujących pracy w tym regionie dotyczą głównie sektora usług i handlu, a znaleźć je można w PUP, lokalnej prasie i na Praca Przemyśl.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *