praca podkarpackie

Lubaczów to miasto powiatowe, siedziba najbardziej na wschód wysuniętego powiatu województwa podkarpackiego – powiatu lubaczowskiego. Lubaczów od granicy z Ukrainą oddalony jest o zaledwie 12 km. Geograficznie miasto położone jest na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, u ujścia rzeczki Sołotwy do Lubaczówki. Miasto zajmuje powierzchnię 25,3 km2, a jego populacja wynosi nieco ponad 12 tysięcy osób. Powierzchnię Lubaczowa w 72% zajmują użytki rolne, a w 11% użytki leśne.

Miasto Lubaczów stanowi zaplecze społeczne, gospodarcze i kulturalne całego regionu. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 1000 podmiotów gospodarczych, z czego przeważającą większość (ponad 90%) stanowią niewielkie firmy zatrudniające do 10 pracowników. Gospodarka opiera się głównie na handlu i usługach oraz na drobnym przemyśle rolnym, spożywczym, budowlanym i transportowym.

Poziom bezrobocia w powiecie lubaczowskim jest wyższy niż w całym województwie. W styczniu 2013 r. w urzędzie pracy zarejestrowanych było 4,8 tysiąca osób bezrobotnych, czyli 18,9% wszystkich osób zdolnych do podjęcia pracy w regionie. Ze względu na brak większych zakładów pracy w Lubaczowie i powiecie, zatrudnienia należy szukać wśród lokalnych niewielkich przedsiębiorstw Praca Lubaczów.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.