aktywni młodzi na rynku pracy

Projekt „ Aktywni młodzi”, ma za zadanie zaktywizować młode osoby na rynku pracy w województwie podkarpackim. Warunkiem uczestnictwa w akcji, jest bycie osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy i mającą od 15 do 29 lat.

Nowe możliwości dla młodych w województwie podkarpackim

Z programu będą mogły skorzystać osoby zdrowe, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa podkarpackiego. Projekt jest finansowany przez UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt umożliwia dwie opcje: otrzymanie dotacji na działalność gospodarczą lub odbycie staży zawodowych i kursów, trwających od 3 do 12 miesięcy. Jest to duża szansa dla osób, które do tej pory pomimo licznych prób nie znalazły odpowiedniego zatrudnienia.

Każdy program aktywizujący bezrobotnych, zwłaszcza w województwach z tak niekorzystnym PKB jak podkarpackie, jest na wagę złota. Oby w jego trakcie udało się odnaleźć zatrudnienie jak największej liczbie osób, aby inne województwa również mogły zaczerpnąć dobre wzorce i stworzyć coś na ten kształt u siebie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *