popularne kierunki studiów w województwie podkarpackim

Badanie zwane barometrem zawodów deficytowych, jest co roku przeprowadzane osobno dla każdego województwa. W przypadku Podkarpacia, ilość zawodów deficytowych wynosi około 20. Co ciekawe, mniej więcej taką samą liczbę prezentują zawody nadwyżkowe.

Zatrudnienie po popularnych kierunkach studiów

Tak jak w przeważającej części kraju, tak i tutaj ogromnym zainteresowaniem cieszą się kierunki takie jak: filologie (polska, angielska, itd.), filozofia, historia, politologia, kulturoznawstwo oraz socjologia. Co ciekawe, nadwyżka pracowników istnieje również wśród absolwentów prawa, którzy bez nieco zawężonej specjalizacji, nie mają zbyt dużych szans na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Dość dużo absolwentów kierunków związanych z chemią oraz inżynierią środowiska, również ma kłopot ze znalezieniem zatrudnienia w zawodzie. Również nauczyciele języków obcych, nauczania początkowego oraz lektorzy, mają spore problemy z wejściem na rynek pracy.

Być może osoby, które decydują o otwieraniu określonych kierunków studiów, powinny ściślej współpracować z urzędami pracy, aby móc lepiej zaplanować subwencje, aby zaprzestać „produkowania bezrobotnych”. Może potrzebne są zajęcia z doradcą zawodowym w liceum, który wskazałby młodym ludziom aktualne trendy na rynku pracy. Nie jest jednak do końca pewne, czy w trakcie trwania ich edukacji, lista zawodów nadwyżkowych znów nie ulegnie zmianie.

2 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.