praca podkarpackie

Ustrzyki Dolne to jedna z najważniejszych miejscowości turystycznych województwa podkarpackiego, goszcząca rokrocznie tysiące miłośników Bieszczad. Miasto jest siedzibą powiatu bieszczadzkiego, znajdującego się we wschodniej części województwa. Od Rzeszowa dzieli je 100 km w kierunku południowo-wschodnim. Miasto liczy obecnie około 9,4 tysiąca mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 16,5 km2. Ciekawostką jest, że powiat bieszczadzki jest najrzadziej zaludnionym powiatem w Polsce.

Ze względu na dużą wartość przyrodniczą powiatu bieszczadzkiego, gospodarka regionu zorientowana jest głównie na rolnictwo, turystykę, sport i rekreację Praca Ustrzyki Dolne. Surowe przepisy dotyczące ochrony środowiska sprawiają, że ani w mieście ani w powiecie nie istnieją większe zakłady produkcyjne czy przemysłowe, których funkcjonowanie mogłoby przyczynić się do dewastacji środowiska. Istniejące zakłady pracy to głównie niewielkie podmioty gospodarcze sektora prywatnego, reprezentujące branżę handlową i usługową. W Ustrzykach rozwinięta jest również branża rolno-spożywcza oraz budowlana.

Brak dużych zakładów pracy niekorzystnie wpływa na ustrzycki rynek zatrudnienia. Prawie jedną czwartą aktywnych ekonomicznie osób w powiecie stanowią osoby bezrobotne. Zjawisko bezrobocia dotyka głównie kobiety, a także osoby bez średniego wykształcenia.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.