Rudnik

Rudnik nad Sanem to niewielkie podkarpackie miasto często określane mianem polskiej stolicy wikliny, ze względu na bogatą i długoletnią tradycję wikliniarską w tym regionie. Miasto jest również lokalnym ośrodkiem usługowym oraz przemysłowym. Na jego terenie funkcjonuje różnorodny przemysł: produkowane są wyroby wiklinowe i drewniane, istnieje przemysł chemiczny i stalowy, a także drobny przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego. Większość mieszkańców gminy to osoby związane z handlem i usługami, jednak nadal ważną rolę w gospodarce regionu odgrywa również rolnictwo, praca Rudnik nad Sanem.

Miasto położone jest w powiecie niżańskim, nad Sanem, u ujścia rzeki Rudna. To właśnie od nazw tych dwóch rzek wywodzi się nazwa miasta. Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto zamieszkałe było przez 6883 mieszkańców.

RudnikWedług strategii rozwoju miasta i gminy Rudnik nad Sanem, pozytywnymi cechami lokalnej gospodarki są:

 • tradycje wikliniarsko-koszykarskie,
 • korzystna struktura własności,
 • dobrze rozwinięta sieć placówek usługowo-handlowych,
 • zasoby niewykorzystanej siły roboczej,
 • baza dobrej jakości produktów rolnych,
 • dobre cechy ekologiczne płodów rolnych.

Z kolei, słabymi stronami są:

 • dominacja małych firm w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych,
 • brak przemysłu przetwórczego,
 • wysokie koszty produkcji,
 • niedostatki kapitału własnego,
 • słabe zainteresowanie ze strony inwestorów zewnętrznych,
 • niewystarczająco rozwinięta sieć usług rolniczych,
 • struktura gospodarstw rolnych, duże rozdrobnienie,
 • mała specjalizacja produkcji rolnej.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *