Dynów

DynówMiasto Dynów położone jest na Pogórzu Karpackim (określanym jako Pogórze Dynowskie) w dolinie Sanu na wysokości 250 – 270 m n.p.m., otoczone wzniesieniami. Miasto liczy obecnie 6,3 tys. mieszkańców i zajmuje 2 444 ha powierzchni. Dynów położony jest w województwie podkarpackim, na południu powiatu rzeszowskiego, na styku czterech powiatów: rzeszowskiego, przemyskiego, przeworskiego i brzozowskiego.

Około 16 % ludności Dynowa pracuje zawodowo. Ponad połowa to kobiety. Liczba bezrobotnych w mieście na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrasta. Na koniec grudnia 2012 r. zarejestrowanych było ogółem 540 osób. W liczbie bezrobotnych 256 to mężczyźni, a 284 to kobiety. Prawo do zasiłku w tym czasie posiadały jedynie 54 osoby. Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. Największy procent stanowią grupy wiekowe 21-25 – około 26 % oraz 26-30 – 20 %. Duży procent bezrobotnych to absolwenci, kończący szkoły średnie i zasadnicze zawodowe. Oznacza to, że największe szanse na zatrudnienie w Dynowie będą mieli absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ich ukończenia, praca Dynów.

Do największych zakładów pracy reprezentujących sektor przemysłowy należą firmy, takie jak:

  • Zakład Wyrobu Mebli „Wenus” – aktualnie zatrudnia 4 osoby,
  • Firma Produkcyjno – Handlowa – „Woodstyle” zatrudnia ok. 30 osób,
  • Spółdzielnia Inwalidów im. Kilińskiego – zakład pracy chronionej – zatrudnia 173 osoby,
  • Firma Handlowo – Usługowa „Exdom” – 12 osób,
  • Zakład Usługowo – Handlowy Konrad Miśniakiewicz – 3 osoby,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Trak” s.c. – zatrudnia 15 osób,
  • Firma Handlowo – Usługowo – Remontowa „Gaz – Stol” – zatrudnia obecnie ok. 10 osób
  • Firma Moeschle, zatrudniająca ok. 50 osób.

Firmy te powstały na bazie dużych przedsiębiorstw zlikwidowanych w wyniku zmian gospodarczych po 1990 roku w celu zapewnienia miejsc pracy lokalnej grupie bezrobotnych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *