nowa sarzyna

Miasto Nowa Sarzyna, praca Nowa Sarzyna, zlokalizowane jest w miejsko-wiejskiej gminie noszącej tę samą nazwę, w powiecie leżajskim znajdującym się w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego nad rzeką Trzebośnicą w dolinie Dolnego Sanu. Od południa i wschodu Nowa Sarzyna graniczy z gminą Leżajsk i miastem Leżajsk, od północy z gminami Krzeszów, Jeżowe i Rudnik, a od zachodu z gminą Kamień.

nowa sarzynaGospodarkę gminy Nowa Sarzyna tworzą przede wszystkim podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie miasta. Koncentrują się tam usługi niemal we wszystkich podstawowych branżach, jednak najwięcej podmiotów gospodarczych prowadzi działalność gospodarczą związaną z szeroko rozumianym handlem, budownictwem i usługami.

Największymi istniejącymi zakładami pracy w Nowej Sarzynie są:

  • Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” należące do Grupy Kapitałowej „Ciech” – na ich obecny profil produkcyjny składają się środki ochrony roślin, żywice, epoksydowe, poliestrowe i fenylowo-formaldehydowe oraz utwardzacze do żywic;
  • Elektrociepłownia Nowa Sarzyna;
  • Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKIE produkujący elewacyjne farby silikonowe, środki wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe, kleje, lakiery i inne;
  • Zakład Doświadczalny „Organika” prowadzący badania z zakresu syntezy organicznej, środkówochrony roślin i materiałów pomocniczych;
  • Zakład Usług Elektroenergetycznych „EL-CHEM” świadczący usługi związane z wykonawstwem wszelkich prac remontowych i konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.