Bohuchwała

Pod względem administracyjnym gmina Boguchwała znajduje się w powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego. Graniczy z nią 6 innych gmin: Świlcza od północnegozachodu, Rzeszów od północy, Tyczyn od wschodu, Lubenia od południowego-wschodu, Czudec od południa i Iwierzyce od zachodu. Ważne znaczenie dla gminy ma jej położenie na obrzeżach Rzeszowa, do którego w celach zawodowych wyjechało wielu jej mieszkańców.  W 2013 roku populacja miasta wynosiła 5,7 tysiąca osób.

BohuchwałaZatrudnienie na terenie gminy zapewniają jedno lub kilkuosobowe firmy rodzinne (usługi, handel, drobna wytwórczość) oraz zakłady produkcyjne, takie jak Zakład Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” S.A, Zakład Naprawy Samochodów Ciężarowych, Gminna Spółdzielnia SCh, Zakład Gospodarki Komunalnej oraz jednostki organizacyjne gminy Boguchwała. Duży odsetek mieszkańców gminy pracuje na terenie Rzeszowa, praca Boguchawała.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie gminy Boguchwała w 2012 roku wynosiła 7,9% i była jedną z niższych w całym województwie podkarpackim. Wśród osób bezrobotnych duże grupy stanowią osoby bez zawodu, pracownicy handlowi, pracownicy budowlani, kucharze i sprzątaczki. Największe szansę na pracę w Boguchwale mają absolwenci uczelni wyższych, szczególnie na kierunkach technicznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *