praca podkarpackie

Jarosław (Praca Jarosław)jest miastem położonym 50 km od centrum Rzeszowa w kierunku wschodnim. Od granicy z Ukrainą dzieli je zaledwie 35 km. Geograficznie miasto położone jest nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. Jarosław jest siedzibą powiatu jarosławskiego, jego powierzchnia wynosi prawie 35km2, a liczba mieszkańców to 39 tysięcy. Co ciekawe, aż 72% powierzchni miasta stanowią grunty orne.

Ze względu na duży udział gruntów rolnych w powierzchni miasta i powiatu, a także na długi okres wegetacyjny i korzystne warunki klimatyczne, gospodarka Jarosławia opiera się w dużej mierze na rolnictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym, w którym zatrudniona jest duża część lokalnej społeczności. Co ważne, obszar powiatu jarosławskiego obfituje w  bogate złoża gazu ziemnego, surowce ilaste, wapienne i kruszywa. Posiada również znaczne zasoby wód podziemnych i powierzchniowych oraz wody mineralne. Przemysł skupiony jest głównie w Jarosławiu, na terenie którego znajduje się podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Stopa bezrobocia w powiecie jarosławskim na tle innych regionów województwa kształtuje się na średnim poziomie i wynosi 20,6%. Mieszkańcy Jarosławia i okolic na zatrudnienie mogą liczyć głównie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowo-usługowych na terenie miasta. Do najważniejszych zakładów pracy w mieście należą: Lear Corporation Polska Sp. z o.o., Huta Szkła „Jarosław”, Jarosławskie Zakłady Mięsne Oddział Sokołów, Zakład Przemysłu Cukierniczego „San”, Fabryka Ciast i Cukrów Dr Stanisława Gurgul oraz Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *