Radymno

Radymno to miasto i gmina położone w powiecie jarosławskim. Jest to dawna rezydencja biskupów przemyskich. Miasto znajduje się w Bramie Przemyskiej na lessowym płaskowyżu Pogórza Karpackiego przechodzącego w dolinę Sanu, rozlokowane na jego lewym brzegu nad rzeką Radą. Powierzchnia gminy wynosi 182,4 km2, a jej populacja to 11,5 tysiąca osób. Połowa mieszkańców gminy zamieszkuje w mieście Radymno.

RadymnoW 2013 roku liczba pracujących osób w sektorach gospodarki narodowej na terenie miasta Radymno wyniosła 1000 osób. Największa ilość mieszkańców gminy zatrudnienie znalazła w usługach nierynkowych m. in w edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej oraz administracji publicznej i obronie narodowej. Zarówno w mieście Radymno, jak i na terenie gminy dobrze rozwinął się przemysł materiałów budowlanych, bazujących na miejscowym surowcu –piaskach i żwirach rzecznych. Ponadto na terenie gminy prowadzona jest produkcja materiałów budowlanych – cegielnie, wykorzystujące miejscowy surowiec i zaopatrujące głównie pobliskie miasta, które są dla nich rynkiem zbytu, praca Radymno.

W Radymnie w 2013 roku działało 370 podmiotów gospodarczych, w tym ponad 50% w sferze handlu i usług. To właśnie ten sektor charakteryzuje się największą dynamiką rozwoju w ostatnich latach. Na 971 hektarach użytków rolnych gminy Radymno funkcjonowało 172 gospodarstw rolnych. Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła około 60% ogółu mieszkańców, natomiast stopa bezrobocia wynosi 13,5%.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *