Praca: Starszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 77212

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę.Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne
i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


 

Zakres zadań

 • Wykonuje orzecznictwo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawach podatku akcyzowego oraz w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych o których mowa w ustawie o grach hazardowych w postępowaniach instancyjnych i pozainstancyjnych, orzecznictwo w zakresie rejestracji automatów do gier
 • Zatwierdza lokalizacje salonu gier,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na: skargi do sądu administracyjnego i na pisma procesowe: opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych,
 • Prowadzi szkolenia, instruktaże, spotkania robocze i narady,
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi organami,
 • Przygotowuje i opracowuje materiały źródłowe niezbędnych do udzielenia informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w obszarze podatków lub księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku akcyzowym oraz o grach hazardowych
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości oraz przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania tj. asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Starszy kontroler rozliczeń

  Lokalizacja: podkarpackie / Jasło

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie...

  Opublikowano: 2021-05-04

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Młodszy kontroler skarbowy

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

  Opublikowano: 2021-04-21