Praca: Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Przeworsk
Ogłoszenie o naborze Nr 91698

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Pomieszczenia biurowe znajdują się na trzecim piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu przeworskiego, praca na wysokości. Kierowanie samochodem służbowym. Kontakt z interesantami.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzi postępowania egzekucyjne
 • załatwia skargi i wnioski w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
 • przygotowuje projekty decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • wykonuje czynności inspekcyjno-kontrolne w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • sporządza protokoły z kontroli, opracowuje wnioski oraz inne dokumenty przewidziane przepisami szczególnymi
 • prowadzi postępowania dotyczące katastrof budowlanych
 • prowadzi ewidencje decyzji, postanowień i zgłoszeń z zakresu Prawa budowlanego
 • opracowuje i przekazuje sprawozdania, analizy, zestawienia dla właściwych jednostek
 • kompletuje i porządkuje akta zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prwo jazdy kat.B
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • wiedza techniczna, umiejętność fachowej oceny zjawisk i rozwiązań technicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • komunikatywność, rzetelność
 • samodzielność, odporność na stres
APLIKUJ TERAZ