Praca: Wizytator


Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podkarpacki Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Tarnobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 87875

Warunki pracy

W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Pracownik uczestniczy także w spotkaniach poza urzędem (komisje, konkursy, uzgodnienia, konferencje).
Wyjazdy w teren komunikacją publiczną lub samochodem służbowym. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na czwartym piętrze. Budynek posiada windę, pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przez szkoły i placówki oświatowe przepisów prawa w obszarze działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
 • bierze udział w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków,
 • prowadzi postępowania kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • gromadzi informacje o pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w celu dokonania ich oceny pracy,
 • obserwuje przebieg sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną,
 • realizuje zadania, o których mowa w § 22 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie patrz strona: www.ko.rzeszow.pl, Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka- Organizacja-Regulamin

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • a ponadto:
 • 1) posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
 • a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzacego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • 2)w przypadku nauczycieli akademickich posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w uczelni i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty
 • znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela
 • znajomość przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Moose Polecane Korepetycje Zuzanna Łoś, Marek Łoś Spółka Jawna

  Nauczyciel / Korepetytor chemii

  Lokalizacja: podkarpackie / Mielec, Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola

  ZATRUDNIMY ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW DO PROWADZENIA LEKCJI I KOREPETYCJI Z PRZEDMIOTÓW matematyka, fizyka, chemia, biologia, język...

  Opublikowano: dzisiaj

  Moose Polecane Korepetycje Zuzanna Łoś, Marek Łoś Spółka Jawna

  Nauczyciel / Korepetytor fizyki

  Lokalizacja: podkarpackie / Mielec, Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola

  ZATRUDNIMY ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW DO PROWADZENIA LEKCJI I KOREPETYCJI Z PRZEDMIOTÓW matematyka, fizyka, chemia, biologia, język...

  Opublikowano: dzisiaj

  Moose Polecane Korepetycje Zuzanna Łoś, Marek Łoś Spółka Jawna

  Nauczyciel / Korepetytor matematyki

  Lokalizacja: podkarpackie / Mielec, Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola

  ZATRUDNIMY ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW DO PROWADZENIA LEKCJI I KOREPETYCJI Z PRZEDMIOTÓW matematyka, fizyka, chemia, biologia, język...

  Opublikowano: dzisiaj

  Klient portalu Praca.pl

  Nauczyciel historii

  Lokalizacja: podkarpackie /

  prowadzenie zajęć z historii w klasach 4-8 prowadzenie zajęć z wos w klasach 4-8 przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych...

  Opublikowano: dzisiaj

  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

  Nauczyciel - kurs fakturowania

  Lokalizacja: podkarpackie / Jasło, Rzeszów

  JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Zapewnieniem nauczania na najwyższym poziomie i profesjonalizmu w działaniu...

  Opublikowano: wczoraj

  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

  Nauczyciel na kursie Kierownik wypoczynku

  Lokalizacja: podkarpackie / Jasło, Rzeszów

  JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Zapewnieniem nauczania na najwyższym poziomie i profesjonalizmu w działaniu...

  Opublikowano: wczoraj