Praca: Statystyk


Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 137801

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w siedzibie Oddziału w Przemyślu,
 • Praca biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym,
 • Możliwe delegacje krajowe lub zagraniczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • Utrudnienia w poruszaniu się po budynku-brak wind.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w opracowywaniu wyników badania przy zastosowaniu matematycznych metod estymacji,
 • Współpracuje przy przygotowywaniu założeń do systemów informatycznych do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i opracowywania danych wynikowych z badania rezydentów,
 • Analizuje wyniki uzyskane z badań z zakresu podróży.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Współpraca,
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • Kreatywność,
 • Wystąpienia publiczne,
 • Wiedza z zakresu statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym-A2,
 • Znajomość programów: Microsoft Excel, Microsoft Access,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu RStudio
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Starszy statystyk

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca w budynku przy ul. Piłsudskiego 38,...

Opublikowano: 2024-06-05