Praca: Starszy specjalista


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 76930

Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w
Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy:
komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Analizuje i ocenia dokumenty dostarczone przez podmiot pod względem formalnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi ustalonymi dla wnioskowanego zakresu prowadzenia działalności lotniczej i przygotowuje wezwania do uzupełnienia braków formalnych w celu wspomagania realizacji procesów certyfikacji i bieżącego nadzoru.
 • Przygotowuje plany miesięczne i tygodniowe audytów i kontroli w ramach ciągłego nadzoru technicznego z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa.
 • Prowadzi postępowania administracyjne związane z certyfikacją oraz bieżącym nadzorem technicznym oraz przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia certyfikacji, audytu lub kontroli jak i uczestniczy w weryfikowaniu jej aktualności w celu jej zgodności z zakresem audytu.
 • Przygotowuje i koordynuje harmonogramy procesów certyfikacji oraz nadzoru technicznego i monitoruje ich realizację w odniesieniu do posiadaczy certyfikatów, korzystając z systemów informatycznych, w celu zapewnienia sprawnego i zgodnego z założonym planem przebiegu tych procesów.
 • Przygotowuje i uzgadnia projekty decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wydania, rozszerzenia, cofnięcia, zawieszenia i wznowienia certyfikatów Organizacji Part MG/MF/145/21.
 • Prowadzi ewidencję przeprowadzonych audytów i inspekcji jak i stwierdzonych niezgodności oraz monitoruje terminowość realizacji działań korygujących w stosunku do stwierdzonych niezgodności w celu zapewnienia wymagań wynikających z przepisów prawa.
 • Wprowadza dane dotyczące Organizacji do bazy danych prowadzonych ACAM w celu utrzymania ich aktualności oraz prowadzi e-teczki, jak również nadzoruje prawidłowość wprowadzanych danych oraz analizuje i usuwa braki.
 • Monitoruje przy użyciu dedykowanych programów komputerowych procesy uzgodnień, akceptacji dokumentów np. MOE, MOM, CAME, PDT oraz zmian do nich, przedkładanych przez Organizacje i inne podmioty gospodarcze, w celu zachowania terminów ich procedowania, wynikających z przepisów prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • Dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących prawa lotniczego, a w szczególności techniki lotniczej
 • Znajomość przepisów Part M, Part 145 i Part 21
 • Dobra znajomość KPA
 • Znajomość Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność posługiwania się programami do tworzenia i obsługi baz danych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Młodzieżowe Centrum Kariery Przeworsk

Hydraulik

Lokalizacja: podkarpackie / Manasterz

instalacje przemysłowe i montaż instalacji sanitarnych Wymagania konieczne: Uprawnienia: mile widziane doświadczenie Wymagania inne:...

Opublikowano: 2021-05-15

Młodzieżowe Biuro Pracy Rzeszów

Pracownik montażu

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

- Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych,- Kontrolowanie jakości wytworzonego produktu,- Montaż wytworzonych produktów,

Opublikowano: 2021-05-15

Młodzieżowe Centrum Kariery Przeworsk

Spawacz tig

Lokalizacja: podkarpackie / Manasterz

spawanie instalacji i urządzeń ze stali nierdzewnych i stali węglowych Wymagania konieczne: Uprawnienia: 2 letnie doświadczenie...

Opublikowano: 2021-05-15

Młodzieżowe Centrum Kariery Sanok

Pracownik restauracji - praca stała lub dorywcza

Lokalizacja: podkarpackie / Sanok

Pracownik restauracji - praca stała lub dorywcza Wymagania inne: Osoby pełnoletnie. Możliwość pracy dorywczej w elastycznym grafiku...

Opublikowano: 2021-05-15

Mechanik samochodowy

Lokalizacja: podkarpackie / Sanok

posługiwanie się dokumentacją techniczną, prace na stanowisku mechanika samochodowego Wymagania inne: wykształcenie zawodowe lub...

Opublikowano: 2021-05-14

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Robotnik drogowy

Lokalizacja: podkarpackie / Rozbórz Długi

Wykonywanie prac z różnymi etapami budowy dróg, wykonywanie prac pomocniczych przy kopaniu, mieszaniu , wylewaniu , szalowaniu ....

Opublikowano: 2021-05-14