Praca: Starszy specjalista


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 74573

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.


 

Zakres zadań

 • koordynuje działania w Urzędzie i prowadzi sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • koordynuje działania i prowadzi sprawy związane z uczestnictwem PUW w projektach i programach w zakresie doskonalenia administracji publicznej,
 • współuczestniczy w koordynowaniu działań oraz prowadzeniu spraw związanych z delegowaniem kompetencji w PUW,
 • koordynuje działania i prowadzi sprawy związane z organizacją i obsługą narad Dyrektora Generalnego PUW oraz Dyrektora Wydziału,
 • prowadzi sprawy związane z nadawaniem statutów jednostkom organizacyjnym podporządkowanym Wojewodzie Podkarpackiemu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze realizacji zadań organizacyjnych - powyżej 1 roku,
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word i MS Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

  Starszy specjalista

  Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

  Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku w siedzibie Inspektoratu, oraz poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu...

  Opublikowano: 2021-02-26

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

  Starszy specjalista

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie...

  Opublikowano: 2021-02-25

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  Starszy specjalista

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

  Opublikowano: 2021-02-11

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  Starszy specjalista

  Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

  Warunki pracy • praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego...

  Opublikowano: 2021-02-10

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Specjalista

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Obciążenie mięśniowo – szkieletowe...

  Opublikowano: 2021-02-07

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

  Starszy specjalista

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w systemie...

  Opublikowano: 2021-02-07