Praca: Starszy specjalista


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 71201

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu,

 • praca w systemie zmianowym, praca w nocy,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,

 • praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,

 • praca wymagająca koncentracji,

 • w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej umiejętność działania pod presją czasu i w stresie,

 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na II piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzi całodobowy monitoring oraz analizę bieżącej sytuacji na terenie województwa w zakresie bezpieczeństwa i występujących zagrożeń, uruchamia procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych zawartych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego w celu informowania, ostrzegania, alarmowania służb i ludności o zagrożeniach,
 • współpracuje z podmiotami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, organami administracji niezespolonej oraz z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego,
 • sporządza informacje w zakresie wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, zagrożenia środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego w celu ich przekazania Wojewodzie, kierownictwu Urzędu oraz do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
 • w przypadku wystąpienia negatywnych zdarzeń na obszarze województwa, samodzielnie przygotowuje analizy i prognozy z wykorzystaniem narzędzi i systemów wykorzystywanych w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • współudziała w aktualizacji bazy teleadresowej na potrzeby zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludności,
 • samodzielnie prowadzi i aktualizuje strony internetowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • obsługuje całodobowy numer informacyjno-koordynacyjny 987 dla osób bezdomnych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 1,5 roku,
 • znajomość przepisów ustaw z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, a w szczególności: o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organów administracji niezespolonej pod kątem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • umiejetność obsługi systemów informacji przestrzennej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

Aplikant

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Praca biurowa oraz praca w terenie. Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w...

Opublikowano: wczoraj

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Aplikant

Lokalizacja: podkarpackie / Jarosław

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii...

Opublikowano: 2020-11-29

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio...

Opublikowano: 2020-11-27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w pozycji wymuszonej - siedzącej, kontakt...

Opublikowano: 2020-11-27

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2020-11-26

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym, krajowe wyjazdy służbowe kontakt z klientem zewnętrznym...

Opublikowano: 2020-11-26