Praca: Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 70030

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym przy sztucznym i naturalnym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

Zakres zadań

 • Planuje i koordynuje potrzeby finansowe w zakresie szkolenia i usług oraz na zakup literatury do biblioteki i zakup prasy dla KWP w Rzeszowie i jednostek podległych w celu racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na te zadania;
 • Wykonuje całokształt czynności związanych z mianowaniem na wyższe stopnie służbowe policjantów garnizonu podkarpackiego w celu wyróżnienia policjantów posiadających osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;
 • Realizuje całokształt zadań związanych z opracowywaniem i weryfikacją wniosków dotyczących nadania orderów i odznaczeń, medali i odznak resortowych policjantom i pracownikom garnizonu podkarpackiego celem uznania osób posiadających osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;
 • Obsługuje system wydawania legitymacji policyjnych (SWLP), przygotowuje zlecenia wykonania legitymacji służbowych dla policjantów garnizonu podkarpackiego oraz prowadzi ich ewidencje i rozliczenia w celu wydania tego dokumentu policjantom;
 • Sprawdza pod względem merytorycznym faktury i rachunki za zakupione towary i usługi oraz delegacje służbowe pobrane na potrzeby szkoleniowe;
 • Pobiera z systemu ZUS PUE elektroniczne zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu podkarpackiego oraz zajmuje się ich bieżącą dystrybucją do informacji kierownikom komórek organizacyjnych podległych KWP w Rzeszowie w celu ewidencji czasu służby i pracy;
 • Przydziela i ewidencjonuje numery służbowe (identyfikatory) policjantom garnizonu podkarpackiego oraz składa na nie zamówienia;
 • Zgłasza oraz wyrejestrowuje za pomocą systemu "Płatnik" do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego policjantów i pracowników KWP w Rzeszowie i jednostek podległych a także członków ich rodzin w celu realizacji obowiązku pracodawcy w zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów dotyczących stosunku służbowego policjantów oraz stosunku pracy pracowników
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w realizacji zadań kadrowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikacji, umiejętność współdziałania w grupie
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym przy sztucznym i naturalnym...

Opublikowano: 2020-10-16

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Krosno

Warunki pracy - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

Opublikowano: 2020-10-08

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •Praca w siedzibie Urzędu •Praca przy...

Opublikowano: 2020-09-30

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Warunki pracy a)praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i...

Opublikowano: 2020-09-29

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Praca przed monitorem ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek...

Opublikowano: 2020-09-24

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Praca przed monitorem ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek...

Opublikowano: 2020-09-24