Praca: Starszy specjalista


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 138958

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z nawiązywaniem kontaktów z krajowymi podmiotami zaangażowanymi w polsko-ukraińską współpracę rozwojową, z przedstawicielami Ukrainy oraz przedstawicielami innych państw zaangażowanych w proces odbudowy Ukrainy. Analizuje dokumentację dotyczącą współpracy z partnerami. Prowadzi bazy podmiotów zaangażowanych w proces odbudowy Ukrainy współpracujących z Radą oraz udziela informacji podmiotom zainteresowanym udziałem w procesie odbudowy Ukrainy w zakresie objętym działaniami Rady,
 • organizuje spotkania z przedstawicielami krajowych podmiotów zaangażowanych w polsko-ukraińską współpracę rozwojową, z przedstawicielami Ukrainy oraz przedstawicielami innych państw zaangażowanych w proces odbudowy Ukrainy. Uczestniczy w spotkaniach i konsultacjach, sporządza notatki i raporty z tych spotkań,
 • prowadzi sprawy związane ze współpracą z ośrodkami naukowymi (Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Ekonomiczny) w zakresie przeprowadzania badań i opracowywania ekspertyz na potrzeby realizacji zadań Rady.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w pracy biurowej – powyżej roku.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
 • Znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego.
 • Znajomość przepisów określających zakres zadań Rady do spraw Współpracy z Ukrainą,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy inspektor wojewódzki

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-07-07

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-07-05

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-07-03

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Tarnobrzeg

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa praca jednozmianowa, siedząca obsługa urządzeń biurowych praca związana z bezpośrednią...

Opublikowano: 2024-06-27

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-06-20

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Główny specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy:...

Opublikowano: 2024-06-18