Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 73028

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym
(4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy osobowe w stosunku do pracowników i funkcjonariuszy, świadczących pracę lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych izby oraz pracowników świadczących pracę w komórkach organizacyjnych urzędów skarbowych
 • Prowadzi nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz nad rozliczaniem czasu pracy pracowników i czasu pełnionej służby funkcjonariuszy w stosunku do pracowników i funkcjonariuszy, świadczących pracę lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Izby oraz pracowników świadczących prace w komórkach organizacyjnych urzędów skarbowych
 • Wykonuje zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej w stosunku do pracowników i funkcjonariuszy, świadczących pracę lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Izby oraz pracowników świadczących pracę w komórkach organizacyjnych urzędów skarbowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Starszy referent

  Lokalizacja: podkarpackie / Jasło

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym ze znaczącym udziałem pracy w terenie. Stanowiska pracy zlokalizowane w...

  Opublikowano: 2021-01-18

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Starszy referent

  Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

  Opublikowano: 2021-01-11

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Starszy referent

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

  Opublikowano: 2021-01-05

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Referendarz

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań -praca przy komputerze -wyjazdy służbowe...

  Opublikowano: 2020-12-30