Praca: Starszy inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 87484

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


-  Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


-  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


-  wspólnie z innymi pracownikami w razie potrzeby wykonuje prace w terenie,


-  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


-  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych oraz studiów projektowych
 • Uczestniczy w planowaniu potrzeb finansowych w zakresie prowadzonej dokumentacji, współpracuje przy zarządzaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe
 • Uczestniczy w przygotowaniu treści projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych
 • Uczestniczy w przygotowaniu merytorycznego sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi podczas przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Współuczestniczy w opiniowaniu i weryfikacji dokumentacji projektowej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz przedstawicielami Centrali
 • Uczestniczy we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi- w opiniowaniu rozwiązań drogowych i komunikacyjnych dotyczących dróg krajowych zawartych w dokumentacjach inwestorów zewnętrznych wobec GDDKiA (wykonywanych na zlecenie np. PKP, zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, (pakiet Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej
 • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub wykonawstwa
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym, praca w wymuszonej pozycji ciała krajowe wyjazdy służbowe...

Opublikowano: 2021-11-28

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Starszy inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej –...

Opublikowano: 2021-11-10

Komenda Miejska Policji w Krośnie

Starszy inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Krosno

Warunki pracy jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy, praca w siedzibie urzędu i w terenie praca wykonywana przy oświetleniu...

Opublikowano: 2021-11-04

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Korczowa

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w...

Opublikowano: 2021-11-04

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w...

Opublikowano: 2021-11-04

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Obciążenie mięśniowo – szkieletowe...

Opublikowano: 2021-11-04