Praca: Specjalista


Komenda Powiatowa Policji w Nisku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Nisko
Ogłoszenie o naborze Nr 73071

Warunki pracy

praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, stanowisko pracy znajduje się w budynku KPP w Nisku, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim - brak wind, brak podjazdów

Zakres zadań

 • sporządzanie rozkazów personalnych obejmujących szereg zagadnień zachodzących w służbie i pracy oraz sporządzanie rozkazów o wyróżnieniu
 • bieżąca aktualizacja danych w systemu SWOP
 • ustalanie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Policji do wysługi lat, nagród jubileuszowych i innych świadczeń
 • organizowanie i koordynowanie działań dotyczących doskonalenia zawodowego, szkolenia lokalnego policjantów i pracowników Policji oraz testu sprawności fizycznej policjantów
 • nadzorowanie terminów opiniowania oraz sporządzania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego pracowników KSC, sporządzanie i przesyłanie sprawozdań dotyczących pracowników
 • sporządzanie dokumentacji związanej z awansowaniem policjantów w stopniu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Policji
 • umiejętność: komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej, dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy, umiejętność prognozowania i argumentacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie Bezpieczeństwa
 • obsługa pakietu biurowego
 • znajomość ustawy o Policji, przepisów prawa pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: wczoraj

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno - biurowa, praca przy...

Opublikowano: 2021-01-19

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się...

Opublikowano: 2021-01-15

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w biurze i w terenie, krajowe wyjazdy...

Opublikowano: 2021-01-12

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Jarosław

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno- biurowym. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, oświetlonym przez światło...

Opublikowano: 2021-01-10

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno - biurowa, praca przy...

Opublikowano: 2021-01-05