Praca: Specjalista


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 72866

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


praca administracyjno - biurowa,


praca przy monitorze ekranowym,


krajowe wyjazdy służbowe


kontakt z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy


praca wykonywana w siedzibie  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,


wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,


winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • koordynowanie i zarządzanie przebiegiem projektu „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”,
 • sporządzanie projektów: umów, porozumień i innych dokumentów dotyczących realizacji projektu,
 • dokonywanie analizy dokumentów przedstawianych przez wykonawców wyłonionych do wykonywania prac w ramach projektu,
 • dokonywanie odbioru prac wykonanych w ramach projektu, nadzorowanie i koordynowanie pracy wykonawców wyłonionych do wykonywania prac w ramach projektu,
 • udział w planowaniu wydatków w ramach projektu, sporządzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym i finansowym, rozliczanie pod względem finansowym projektu,
 • wykonywanie prac o charakterze logistyczno-administracyjnym (opisywanie faktur i innych dowodów księgowych, sporządzanie dokumentów rozliczeniowo – księgowych),
 • prowadzenie sprawozdawczości przebiegu realizacji projektu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska, ochroną przyrody, leśnictwa i/lub w zakresie rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o służbie cywilnej
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • rzetelność i terminowość
 • samodzielne doskonalenie zawodowe
 • identyfikacja z misją urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi i znajomość specjalistycznych programów: Trezor, QNT Quorum: finansowo-księgowy, aplikacji SL2014
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2021-01-26

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno - biurowa, praca przy...

Opublikowano: 2021-01-19

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się...

Opublikowano: 2021-01-15

Komenda Powiatowa Policji w Nisku

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, stanowisko pracy znajduje się w budynku KPP w Nisku,...

Opublikowano: 2021-01-12

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w biurze i w terenie, krajowe wyjazdy...

Opublikowano: 2021-01-12

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Jarosław

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno- biurowym. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, oświetlonym przez światło...

Opublikowano: 2021-01-10