Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 71189

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- Praca na tym stanowisku wymaga odbywania wyjazdów służbowych,


- Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem programów inwestycyjnych, studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy,
 • Opiniuje projekty budowlane albo projekty wykonawcze dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich,
 • Przygotowuje treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych,
 • Merytorycznie dokonuje sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej. Prowadzi sekretariat ZOPI w zakresie prowadzonych przez siebie zadań,
 • Prowadzi sprawy do uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami z Centrali w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym,
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • Planuje potrzeby finansowe w zakresie dokumentacji technicznej, zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe,
 • Opiniuje i uzgadnia projekt budowlany w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu w celu uzyskania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa.
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich,
 • znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego,
 • znajomość przepisów specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office)
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienie budowlane do projektowania lub wykonywania (w zakresie branży drogowej)
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych
 • znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki na poziomie komunikacyjnym,
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

Aplikant

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Praca biurowa oraz praca w terenie. Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w...

Opublikowano: 2020-11-30

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Aplikant

Lokalizacja: podkarpackie / Jarosław

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii...

Opublikowano: 2020-11-29

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio...

Opublikowano: 2020-11-27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w pozycji wymuszonej - siedzącej, kontakt...

Opublikowano: 2020-11-27

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2020-11-26

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym, krajowe wyjazdy służbowe kontakt z klientem zewnętrznym...

Opublikowano: 2020-11-26