Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 71101

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


-  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


-  wspólnie z innymi pracownikami w razie potrzeby wykonuje prace w terenie,


-  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania, w tym organizuje, koordynuje oraz nadzoruje prace związane z opracowywaniem dokumentów systemowych w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO/IEC17025 i polityki jakości GDDKiA,
 • Zarządza auditami wewnętrznymi w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym, organizuje przeglądy zarządzania w celu sprawdzenia spójności i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania, jego zgodności z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025 oraz możliwości doskonalenia
 • Organizuje i przeprowadza działania korygujące i doskonalące w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym oraz przeprowadza analizy ryzyka w stosunku do systemu zarządzania i działalności laboratorium
 • Udziela merytorycznego wsparcia komórkom organizacyjnym Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego,
 • Inicjuje działania mające na celu przeprowadzanie szkoleń pracowników Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025, w tym planuje i organizuje szkolenia
 • Współpracuje z Naczelnikiem Wydziału w celu bieżącego monitorowania zagrożeń w zakresie systemu zarządzania jakością w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowym
 • Przygotowuje Laboratorium do oceny jednostki akredytującej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wykonywanych na stanowisku
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością - norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

Aplikant

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Praca biurowa oraz praca w terenie. Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych. Praca w...

Opublikowano: wczoraj

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Aplikant

Lokalizacja: podkarpackie / Jarosław

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii...

Opublikowano: 2020-11-29

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio...

Opublikowano: 2020-11-27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w pozycji wymuszonej - siedzącej, kontakt...

Opublikowano: 2020-11-27

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2020-11-26

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym, krajowe wyjazdy służbowe kontakt z klientem zewnętrznym...

Opublikowano: 2020-11-26