Praca: Specjalista


Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Tarnobrzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 139461

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa
 • praca jednozmianowa, siedząca
 • obsługa urządzeń biurowych
 • praca związana z bezpośrednią obsługą petentów.

Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze. Urząd dostosowany jest do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, posiada dostosowaną toaletę.

Zakres zadań

 • obsługa kancelaryjno-biurowa komisariatu
 • prowadzi wymagane rejestry, ewidencjonuje dokumenty przychodzące i wychodzące
 • archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzi wstępne rozmowy z petentami i kieruje ich do właściwych komórek
 • rozlicza policjantów i pracowników z posiadanych dokumentów
 • prowadzi ewidencję aktów prawnych i na bieżąco je aktualizuje
 • obsługuje pocztę elektroniczną komisariatu
 • wstępnie kwalifikuje i łączy rozmowy telefoniczne
 • obsługuje system E-nadawca
 • wysyła i odbiera przesyłki pocztą specjalną oraz Pocztą Polską
 • prowadzi ewidencję czasu pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-07-16

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w...

Opublikowano: 2024-07-15

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego...

Opublikowano: 2024-07-15

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Łańcut

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa praca w siedzibie urzędu oświetlenie naturalne i sztuczne stanowisko pracy usytuawane...

Opublikowano: 2024-07-15

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy inspektor wojewódzki

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-07-07

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-07-05