Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lesko
Ogłoszenie o naborze Nr 139157

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentacje związane z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg.
 • Prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej.
 • Przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych.
 • Współpracuje z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich.
 • Przygotowuje propozycję planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału.
 • Współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności Policją I Strażą Pożarną.
 • Weryfikuje prowadzenie spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych; Prawo o ruchu drogowym; Prawo zamówień publicznych; Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon.
 • Znajomość zagadnień z inżynierii ruchu.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office.
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-posiadanie aktualnego zaświadczenia.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

PGNiG Technologie S.A.

Pracownik ds. sprzętu

Lokalizacja: podkarpackie / Krosno

Miejsce wykonywania pracy: Krosno Opis stanowiska: Przygotowanie dokumentów dla sprzętów na potrzeby budowy, raportów pracy,...

Opublikowano: 2024-07-17

Dino Polska S.A.

Asystent koordynatora projektu

Lokalizacja: podkarpackie /

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Opiniowania lokalizacji pod inwestycje budowlane zgodnie z wytycznymi...

Opublikowano: 2024-07-01

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Krosno

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz...

Opublikowano: 2024-06-20