Praca: Specjalista


Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 138361

Warunki pracy • Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy
  z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
 • Lokalizacja w 16-to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda), na parterze pomieszczenie sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.
 

Zakres zadań

 • Realizuje, koordynuje i nadzoruje realizację w Izbie i podległych urzędach zadań z zakresu zarządzania ciągłością działania, w szczególności: zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania ciągłością działania; opracowanie, nadzór nad realizacją oraz utrzymanie dokumentacji (Plan ciągłości); proces analizy przerwy w realizacji procesów biznesowych na funkcjonowanie Izby i podległych urzędów.
 • Realizuje, koordynuje i nadzoruje realizację w Izbie i podległych urzędach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności: koordynowanie i realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym; obsługę zespołu zarządzania kryzysowego w Izbie i podległych urzędach; monitoring zagrożeń w Izbie i podległych urzędach; opracowywanie, analizę oraz opiniowanie dokumentów dotyczących zarządzania kryzysowego.
 • Realizuje, koordynuje i nadzoruje realizację w Izbie i podległych urzędach zadań z zakresu obronności, w szczególności: planowanie operacyjne i programowanie obronne; przygotowanie systemu kierowania jednostką; realizację zadań związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa; planowanie i organizację szkoleń obronnych; reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; realizację zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS).
 • Współpracuje z komórką organizacyjną Ministerstwa, właściwą w sprawach zarządzania bezpieczeństwem i ochroną informacji, w zakresie realizowanych zadań.
 • Organizuje szkolenia dla Izby i podległych urzędów w zakresie ciągłości działania, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
 • Współpracuje przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi Izby i innymi jednostkami organizacyjnymi KAS.
 • Sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie realizowanych zadań.
 • Prowadzi wymagane ewidencje i rejestry.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o obronie Ojczyzny, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Ciągłością Działania
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji, tj.: umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej, niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-06-20

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Główny specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy:...

Opublikowano: 2024-06-18

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-06-14

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-06-04