Praca: Referent


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Nisko
Ogłoszenie o naborze Nr 76359

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; budynek dwukondygnacyjny nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca wymaga dyspozycyjności; wyjazdy służbowe, sporadycznie także w dni ustawowo wolne od pracy; szkolenia także poza miejscem świadczenia pracy (także kilkudniowe); obsługa klienta zewnętrznego;

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony
 • realizuje zadania w zakresie reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 • prowadzi ewidencję wojskowych dokumentów osobistych oraz wydaje wojskowe dokumenty osobiste osobom podlegającym powszechnemu obowiązkowi obrony
 • przygotowuje projekty aktów administracyjnych w zakresie realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 08.10.2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.12.1994 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania przed tymi organami
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 10.06.1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami
 • znajomość ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego OFFICE
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wg przepisów ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • przeszkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta
 • przeszkolenie z zakresu informatyki
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku

Starszy referent

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; budynek dwukondygnacyjny nieprzystosowany do potrzeb osób...

Opublikowano: 2021-04-11

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Referent

Lokalizacja: podkarpackie / Dębica

WYKONYWANIE PRAC BIUROWYCH, ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI,OBSŁUGA APLIKACJI E-WNIOSEK Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Opublikowano: 2021-03-22

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Referent

Lokalizacja: podkarpackie / Ropczyce

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

Opublikowano: 2021-03-22

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Referent

Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

Opublikowano: 2021-03-22

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Starszy referent

Lokalizacja: podkarpackie / Krosno

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

Opublikowano: 2021-03-19

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Starszy referent

Lokalizacja: podkarpackie / Łańcut

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

Opublikowano: 2021-03-17