Praca: Radca prawny


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 138388

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • wykonuje zadania z zakresu nadzoru prawnego nad działalnością uchwałodawczą organów jednostek samorządu terytorialnego oraz nad uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i uchwałami organów Izby Rolniczej,
 • reprezentuje Skarb Państwa – Wojewodę, PUW oraz Wojewodę w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • zapewnia kompleksową obsługę prawną Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu, wydziałów urzędu w tym udziela porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo (wpis na listę radców prawnych)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - powyżej 4 lat,
 • znajomość ustaw ustrojowych (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie województwa) oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, ustawy o kontroli w administracji rządowej, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa materialnego, procedury cywilnej, administracyjnej i prawa europejskiego,
 • znajomość zagadnień wynikających z funkcjonowania administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej organów administracji publicznej.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Radca prawny

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-05-31