Praca: Inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 85907

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


Praca na tym stanowisku wymaga odbywania wyjazdów służbowych.
Praca w terenie, wysiłek fizyczny.
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne.
 • Wspólnie z innymi członkami Zespołu Gruntów i Geotechniki analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby.
 • Wykonuje badania sprawdzające dla recept na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydraulicznie.
 • Współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych
 • Przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole.
 • Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja
 • prawo jazdy kat. „B”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością - norma PN-EN ISO/IEC 17025.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Krosno

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Kontrole na terenie powiatu krośnieńskiego, w szczególnych sytuacjach...

Opublikowano: 2021-10-22

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Starszy inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe...

Opublikowano: 2021-10-21

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Starszy inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe...

Opublikowano: 2021-10-19

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2021-10-14

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Starszy inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Obciążenie mięśniowo – szkieletowe...

Opublikowano: 2021-10-07

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Korczowa

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w...

Opublikowano: 2021-10-06